Kalendář

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
Exkurze do Osvětimi a Krakova
14 15 16 17 18 19
20 21
Den bez aktovek
22 23
Pozvánka na přednášku "Pravidla nejsou povidla"
24
Zábavné odpoledne a letní kino
25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Charakteristika školy > Historie školy > Historie od 2008 - 2018

Historie od 2008 - 2018Ve šk. roce 2011/2012 došlo ke změně ve vedení školy. Do října 2011 byl ředitelem školy Mgr. Jan Hřivňák. Od 1. 11. 2011 byl ředitelem jmenován Mgr. Bohuslav Těžký. K další změně došlo v roce 2017, kdy Mgr. Bohuslav Těžký odešel do důchodu a od 1. 8. 2017 je ředitelkou Mgr. Rita Sobková.

Škola má svůj vlastní vzdělávací program Škola – jedna rodina. Ve šk.roce 2007/2008 se začalo vyučovat podle tohoto programu v 1. a v 6. třídě. V každém dalším školním roce se školní vzdělávací program posunul do dalšího ročníku a v roce 2011/2012 se podle tohoto programu vyučovalo už ve všech ročnících. Od 1. 9. 2015 je do tohoto programu zařazena i etická výchova.

Počet žáků ve škole se v těchto letech výrazně nezměnil. Postupně klesal počet tříd, když školu opustily početně silnější ročníky nebo došlo ke spojování tříd po odchodu žáků na víceletá gymnázia. Dvě deváté třídy byly ve škole naposledy ve šk. roce 2012/2013.  Ve šk. roce 2015/2016 nastoupil do školy vyšší počet žáků, a proto byly po delší době otevřeny dvě první třídy. V následujících letech se počet prvňáčků opět snížil a stačil na otevření jedné třídy. Do 6. třídy do školy přicházejí i žáci z Darkovic a v současné době do školy dojíždějí i žáci z Darkoviček a žákyně z Markvartovic.

Naše škola nadále rozvíjí spolupráci s partnerskou školou v Bienkowicích. Učitelé a žáci z obou škol se setkávají na sportovních, kulturních a vzdělávacích akcích a dohromady organizují i poznávací zájezdy.

Žáci se každoročně účastní celé řady soutěží. Jsou to olympiády z jazyka českého, z jazyka anglického, z matematiky, z chemie, z biologie, z dějepisu a ze zeměpisu. Dále jsou to matematické soutěže Klokan a Pythagoriáda, recitační a pěvecké soutěže, soutěž ve čtení německého textu a v recitaci německých básní. V Polsku se účastníme soutěže ve slezském nářečí. Nejlepší žáci ve vědomostních soutěžích postupují do okresního kola a případně i krajského kola. V krajském kole olympiád školu úspěšně reprezentovali ve šk. roce 2012/2013 Aneta Marčáková v matematice a Jakub Myslivec v dějepise a v chemii. V roce 2015/2016 nás v krajském kole olympiády z německého jazyka reprezentovala Caroline Bindáčová. Mimořádným úspěchem bylo v celostátním měřítku vítězství žáka 2. třídy Adama Marčáka v matematické soutěži Klokan ve šk. r. 2015/2016.Také ve sportovních soutěžích bývají naši žáci úspěšní. Pravidelně se účastníme soutěží v atletice, ve vybíjené, ve fotbale, ve volejbale, v házené. Velkým úspěchem bylo 3. místo dívek v krajském kole házené ve šk. r. 2014/2015.

Na konci každého školního roku se již stalo tradicí pořádat příhraniční olympiádu. Na této sportovní akci závodí žáci čtyř škol – z Hati, ze Šilheřovic, z Píště a z Bienkowic. V pořádání olympiády se školy postupně střídají, naše škola byla pořadatelem olympiády naposledy v roce 2016/2017.

Škola je stále zapojena do programu adopce na dálku a finančně podporuje dívku z Indie.

Z důvodu vyššího počtu dětí v předškolním věku byla rozšířena kapacita MŠ, nové oddělení MŠ bylo umístěno do pavilonu 1. stupně ZŠ. V pavilonu 2. stupně ZŠ bylo otevřeno 2. oddělení družiny. Každým rokem probíhají ve škole některé stavební úpravy a modernizace vybavení. Všechny třídy byly postupně vybaveny novým nábytkem, byly pořízeny nové tabule, v některých učebnách i tabule interaktivní. Ve šk. roce 2017/18 byla z bývalé třídy vytvořena nová školní knihovna. Po modernizaci tříd a knihovny se dále plánuje úprava dalších prostor ve škole.

Finanční prostředky na vybavení se škola snažila získat i zapojením do projektů, které vyhlásilo MŠMT. V roce 2011 byl na škole zahájen rozvojový program EU – peníze školám. V rámci programu učitelé vytvářeli inovativní učební materiály. Finanční prostředky z tohoto programu se využily na zvýšení čtenářské gramotnosti žáků a na modernizaci počítačového vybavení.  Dalšími projekty, do kterých se škola zapojila, byly výzvy č. 56 a č. 57. Z těchto programů škola zorganizovala vzdělávací zájezdy do Anglie a do Německa, zakoupily se nové knihy do školní knihovny pro čtenářské dílny a pořídilo se nové vybavení do dílen. V současné době je škola zapojena do programu šablony I. a od pololetí šk. roku 2018/19 začne program šablony II. Z tohoto projektu je financováno např. doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a další vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávací akce pro rodiče.

V roce 2018 uplynulo 50 let od slavnostního otevření nové školy v Hati a škola si toto výročí připomněla několika akcemi. Bylo uspořádáno setkání pamětníků – učitelů i žáků, kteří v roce 1968 i v následujících letech na škole působili. Oslavy výročí vyvrcholily v červnu 2018, kdy škola uspořádala Den otevřených dveří. Učitelé se svými žáky si pro širokou veřejnost, bývalé učitele, žáky a pozvané hosty připravili akademii, kterou s velkým úspěchem předvedli v kulturním domě.