Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Červen v ŠD
Organizace posledního týdne školního roku
28
Červen v ŠD
Organizace posledního týdne školního roku
29
Branný den
Červen v ŠD
Organizace posledního týdne školního roku
30
Červen v ŠD
Organizace posledního týdne školního roku
Ukončení školního roku
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
Příměstský letní tábor
19
Příměstský letní tábor
20
Příměstský letní tábor
21
Příměstský letní tábor
22
Příměstský letní tábor
23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání


K zápisu dítěte do mateřské školy přineste, prosím, následující formuláře, které si můžete vytisknout zde:

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (podepsanou zákonným zástupcem)
  • Zápisní list (podepsaný zákonným zástupcem)
  • Evidenční list (podepsaný oběma rodiči). Evidenční list musí být potvrzený od lékařky o způsobilosti dítěte k docházce do předškolního zařízení, a že je řádně očkováno. V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Kopii rodného listu dítěte (v případě zaslání vyplněných formulářů poštou).

Doručení žádosti je možné:

  • osobním podáním v mateřské škole (viz. pozvánka)
  • vhozením do poštovní schránky u vchodu základní školy (4. – 5. 5. 2022)

Každá žádost dostane registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat. Výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny pod registračními čísly.

Zákonný zástupce dle §36 odst. 3 má možnost dne 11. 5. a 12. 5. 2022, před vydáním rozhodnutí, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Hať podle stanovených kritérií. Seznam s výsledky přijímacího řízení bude zveřejněn na www.skolahat.cz a na vchodových dveřích MŠ Na Chromině 2 nejpozději 4. června 2022.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ osobně nebo poštou.

 

Individuální vzdělávání:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (dítě, které dovrší do 31.8.2022  5 let věku) zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám rodič nebo i jiná osoba. Může navštěvovat i jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ.  Žádost o individuální vzdělávání dítěte podá ZZ u zápisu zároveň s Žádostí o přijetí dítěte do MŠ.

 

 

Soubory ke stažení:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání