Kalendář

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
Ponožkový den na 1. stupni
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání


K zápisu dítěte do mateřské školy přineste, prosím, následující formuláře, které si můžete vytisknout zde:

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (podepsanou zákonným zástupcem)
  • Zápisní list (podepsaný zákonným zástupcem)
  • Evidenční list (podepsaný oběma rodiči). Evidenční list musí být potvrzený od lékařky o způsobilosti dítěte k docházce do předškolního zařízení, a že je řádně očkováno. V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Kopii rodného listu dítěte (v případě zaslání vyplněných formulářů poštou).

Doručení žádosti je možné:

  • osobním podáním v mateřské škole (viz. pozvánka)
  • vhozením do poštovní schránky u vchodu základní školy (4. – 5. 5. 2022)

Každá žádost dostane registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat. Výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny pod registračními čísly.

Zákonný zástupce dle §36 odst. 3 má možnost dne 11. 5. a 12. 5. 2022, před vydáním rozhodnutí, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Hať podle stanovených kritérií. Seznam s výsledky přijímacího řízení bude zveřejněn na www.skolahat.cz a na vchodových dveřích MŠ Na Chromině 2 nejpozději 4. června 2022.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ osobně nebo poštou.

 

Individuální vzdělávání:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (dítě, které dovrší do 31.8.2022  5 let věku) zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám rodič nebo i jiná osoba. Může navštěvovat i jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ.  Žádost o individuální vzdělávání dítěte podá ZZ u zápisu zároveň s Žádostí o přijetí dítěte do MŠ.

 

 

Soubory ke stažení:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání