Kalendář

P Ú S Č P S N
27 28 29
Slavnost Slabikáře
30
Přehazovaná – Liga sportu Hlučínsko
1
První sníh
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání


K zápisu dítěte do mateřské školy přineste, prosím, následující formuláře, které si můžete vytisknout zde:

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jehož součástí je vyjádření lékaře o způsobilosti dítěte k docházce do předškolního zařízení, a že je řádně očkováno. V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (podepsanou zákonným zástupcem)   
  • Zápisní list (podepsaný zákonným zástupcem)
  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce

Doručení žádosti je možné:

  • osobním podáním v základní škole ve dnech 4. a 5. 5. 2023  (viz. pozvánka)

Zákonný zástupce dle §36 odst. 3 má možnost dne 11. 5. a 12. 5. 2023, před vydáním rozhodnutí, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Hať podle stanovených kritérií.

Seznam s výsledky přijímacího řízení bude zveřejněn na www.skolahat.cz a na vchodových dveřích MŠ Na Chromině 2 nejpozději 4. června 2023.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ osobně nebo poštou.

 

Individuální vzdělávání:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (dítě, které dovrší do 31. 8. 2023  5 let věku) zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám rodič nebo i jiná osoba. Může navštěvovat i jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ.  Žádost o individuální vzdělávání dítěte podá ZZ u zápisu zároveň s Žádostí o přijetí dítěte do MŠ.

 

 

Soubory ke stažení:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání