Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko.

Od ledna 2003 se škola stala příspěvkovou organizací. Sloučila se v jeden celek spolu s Mateřskou školou v Hati, která má ještě odloučené pracoviště v dolní části obce.

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně MŠ, prošly celkovou rekonstrukcí. V budově MŠ, která přímo sousedí se ZŠ, se nachází školní jídelna a družina. Mateřská škola má novou, krásnou tělocvičnu a v jedné třídě je umístěna interaktivní tabule.

Všechny třídy ZŠ a MŠ jsou vybaveny novým, výškově nastavitelným nábytkem. Výuku rozšiřuje používání devíti interaktivních tabulí, interaktivního panelu a čtyř dataprojektorů, umístěných na nižším a vyšším stupni. V roce 2021 došlo k modernizaci počítačových učeben.

Vnitřní úpravou prošla také tělocvična ZŠ, která je v odpoledních a večerních hodinách k dispozici veřejnosti. Využívají ji zejména spolky naší obce (Sokol, Hasiči, TTC, HC klub …), jejichž členy jsou též žáci naší školy.

Velký důraz klademe na mimoškolní a zájmovou činnost. Žáci mohou vybírat z velkého množství zájmových kroužků. Spolupracujeme se ZUŠ v Hlučíně a probíhá u nás výuka hudebního (klavír) a výtvarného oboru.  K dispozici máme také keramickou pec.

Jsme velmi aktivně zapojeni do česko-polské spolupráce a naší partnerskou školou je Základní škola v Bienkowicích. Každoročně se úspěšně zúčastňujeme příhraniční olympiády partnerských obcí (Píšť, Hať, Šilheřovice, Gmina Krzyźanowice).

Škola pořádá celou řadu akcí, projektových dnů, z nichž některé již mají dlouhou tradici – Den jazyků, Branný závod, Vánoční trhy, Valentýnská párty, Velikonoční trhy, Den Země…

Náš Školní vzdělávací program nese název „Škola-jedna rodina“ a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí. Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. V neposlední řadě nabízíme mimořádnou možnost výuky Etické výchovy v 8. a 9. ročníku, kdy se žáci přirozeně učí vzájemné komunikaci, důstojnosti vůči sobě samým, pozitivnímu hodnocení druhých, vyjadřování vlastních pocitů, tvořivosti, empatii, asertivitě, pozitivním vzorům jejich chování, pomoci a spolupráci a dalším dovednostem důležitým pro jejich budoucí život.

Od školního roku 2015/2016 je rovněž vzdělávací obsah Etické výchovy naplňován na 1. stupni a v roce 2016 jsme obdrželi ocenění "Etická škola stříbrného stupně".