Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Červen v ŠD
Organizace posledního týdne školního roku
28
Červen v ŠD
Organizace posledního týdne školního roku
29
Branný den
Červen v ŠD
Organizace posledního týdne školního roku
30
Červen v ŠD
Organizace posledního týdne školního roku
Ukončení školního roku
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
Příměstský letní tábor
19
Příměstský letní tábor
20
Příměstský letní tábor
21
Příměstský letní tábor
22
Příměstský letní tábor
23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko.

Od ledna 2003 se škola stala příspěvkovou organizací. Sloučila se v jeden celek spolu s Mateřskou školou v Hati, která má ještě odloučené pracoviště v dolní části obce.

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně MŠ, prošly celkovou rekonstrukcí. V budově MŠ, která přímo sousedí se ZŠ, se nachází školní jídelna a družina. Mateřská škola má novou, krásnou tělocvičnu a v jedné třídě je umístěna interaktivní tabule.

Všechny třídy ZŠ a MŠ jsou vybaveny novým, výškově nastavitelným nábytkem. Výuku rozšiřuje používání devíti interaktivních tabulí, interaktivního panelu a čtyř dataprojektorů, umístěných na nižším a vyšším stupni. V roce 2021 došlo k modernizaci počítačových učeben.

Vnitřní úpravou prošla také tělocvična ZŠ, která je v odpoledních a večerních hodinách k dispozici veřejnosti. Využívají ji zejména spolky naší obce (Sokol, Hasiči, TTC, HC klub …), jejichž členy jsou též žáci naší školy.

Velký důraz klademe na mimoškolní a zájmovou činnost. Žáci mohou vybírat z velkého množství zájmových kroužků. Spolupracujeme se ZUŠ v Hlučíně a probíhá u nás výuka hudebního (klavír) a výtvarného oboru.  K dispozici máme také keramickou pec.

Jsme velmi aktivně zapojeni do česko-polské spolupráce a naší partnerskou školou je Základní škola v Bienkowicích. Každoročně se úspěšně zúčastňujeme příhraniční olympiády partnerských obcí (Píšť, Hať, Šilheřovice, Gmina Krzyźanowice).

Škola pořádá celou řadu akcí, projektových dnů, z nichž některé již mají dlouhou tradici – Den jazyků, Branný závod, Vánoční trhy, Valentýnská párty, Velikonoční trhy, Den Země…

Náš Školní vzdělávací program nese název „Škola-jedna rodina“ a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí. Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. V neposlední řadě nabízíme mimořádnou možnost výuky Etické výchovy v 8. a 9. ročníku, kdy se žáci přirozeně učí vzájemné komunikaci, důstojnosti vůči sobě samým, pozitivnímu hodnocení druhých, vyjadřování vlastních pocitů, tvořivosti, empatii, asertivitě, pozitivním vzorům jejich chování, pomoci a spolupráci a dalším dovednostem důležitým pro jejich budoucí život.

Od školního roku 2015/2016 je rovněž vzdělávací obsah Etické výchovy naplňován na 1. stupni a v roce 2016 jsme obdrželi ocenění "Etická škola stříbrného stupně".