Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

 ROZVRH PLATNÝ PRO DISTANČNÍ ZPŮSOB VÝUKY OD 12. 10.

 

 

Distanční výuka probíhá s pomocí aplikace Google Učebna.

V jednotlivých učebnách žáci naleznou odkaz na Google Meet.

Všechny barevně vyznačené hodiny probíhají synchronní online výukou přes Meet

 

6. B

 

8:00-8:45 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11_30 11:45-12:30 12:45-13:20
 

1

2

3

4

5

6

Pondělí

 D

Aj

 Vv  Vv  Z

F

Úterý

Čj Akr  M  Tv Hv 

Středa

 Vo M Čj  Čp  Čp

Čtvrtek

Čj  Aj Inf   M Z  Tv

Pátek

M Čj D  Tv Čj   Př

 

Ostatní hodiny jsou asynchronní (zadávání učebních textů a úkolů v prostředí Google Učebna), ale pro případ konzultace učiva je v této době vyučující daného předmětu žákům k dispozici na Meetu.

Soubory ke stažení

pdfRozvrh hodin - 6. B