Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

 

 ROZVRH PLATNÝ PRO DISTANČNÍ ZPŮSOB VÝUKY OD 15. 10.

 

 

Distanční výuka probíhá s pomocí aplikace Google Učebna, kde žáci naleznou odkaz na Google Meet.

Všechny barevně vyznačené hodiny probíhají synchronní online výukou přes Meet.

 

5. A

 

8:00-8:45 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:30 11:45-12:30 12:45-13:20
 

1

2

3

4

5

 

Pondělí

 M

Čj

Aj (Še)/Aj (Ká) Hv  Čp   

Úterý

Př  M Aj (Še) Čj/Inf  Aj (Ká)  

Středa

 Tv M Čj Čj/Aj (Še)  Vl  

Čtvrtek

Čj sk. Še  Vl  Čj sk. Ká Vv  Vv

Pátek

Aj (Ká)  M Čj Tv   

 

Ostatní hodiny jsou asynchronní (zadávání učebních textů a úkolů v prostředí Google Učebna), ale pro případ konzultace učiva je v této době vyučující daného předmětu žákům k dispozici na Meetu.

 

Soubory ke stažení

pdfRozvrh hodin - 5. třída