Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní družina

Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace

 

 

Č.j.: ZSHAT/156/2019

 

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině ve šk. roce 2019/2020

 

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

stanovuji

 

 

ke dni 1. 9. 2019 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 60,- Kč měsíčně.

 

               

 

V Hati dne 22. 5. 2019

 

 
 

 

Mgr. Rita Sobková

  ředitelka školy

 

 

Soubory ke stažení

pdfVnitřní řád školní družiny
Přeplatek za ŠD

Přeplatek za ŠD

26.05.2020