V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní rok 2017/2018


září-říjen    Dopravní výchova - 3.,4. a 8.třída

září            Ukázka tance

                  Pomoc žáků chovatelům při přípravě výstavy

                  Návštěva zahrádkářské a chovatelské výstavy

19.9.          Návštěva Úřadu práce v Opavě - 9.třída

                  Návštěva Slezského zemského muzea v Opavě - 7.třída

18.9.          Ukázka golfu - 1.stupeň

27.9.          Evropský den jazyků

29.9.          Kino

9.10.          Divadlo - 8., 9.třída

10.-11.10.   Sběr papíru

17.10.         Branný závod

18.10.         Divadlo - nižší stupeň

20.10.         Zeměpisná exkurze - 9.třída

25.10.         Připomenutí 28.10.1918, vyhodnocení sběru papíru a branného dne

31.10.         Halloween - nižší stupeň

říjen            Účast v soutěži - Oxford Illustrator

8.11.           Účast v recitační soutěži

15.11.         OZO - 2.třída

16.11.         Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu

16.11.         Broučkiáda - UR

21.11.         Přednáška PhDr. J. Bartošové - pro rodiče

listopad       9.třída - SCIO testování, soutěž "Hledáme mladého chemika"

                   Účast v korespondenční Soutěži vtipné němčiny

                     Školní kolo dějepisné olympiády

23.11.         OZO - 4.třída

24.11.         OZO - 5.třída

24.11.         "Antigravitační den" - akci pořádala 9.třída

24.11.         Účast v soutěži Hlučínský slavíček

30.11.         Mikulášská besídka na Ostravské univerzitě - účast žáků 9.tř.

  6.12.         Přednáška na téma Kolonizátoři - 7. a 8.tř.

  6.12.        "Čertovská škola" - nižší  stupeň

prosinec      Účast v recitační soutěži v německém jazyce

                  Adventní sbírka

                  Soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu na stromeček

  7.12.        Beseda s psycholožkou (pro rodiče)

11.12.        Návštěva vánočního workshopu v Opavě

19.12.        Anglické divadlo - 8. a 9.tř.

19.12.        Účast v soutěži Volit či nevolit

21.12.        Vánoční besídky

22.12.        Buď OK - preventivní program pro žáky 1. až 7.tř.

  3.1.          Buď OK - preventivní program pro žáky 8. a 9.tř.

leden-březen   Plavecký výcvik - 2., 3., 4.tř.                      

 12.1         Školní ples -akce pořádaná UR

 18.1.        Soutěž "Řemeslo má zlaté dno" - žáci 9.tř.

 19.1.        Beseda s rodiči na téma "Agresivita a delikty mládeže"

                 Olympiády - Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Zeměpis, Dějepis, Chemie

  1.2.         Buď OK - preventivní program pro žáky 1. až 5.tř.

  1.2.         Slavnostní otevření školní knihovny

4.-9.2.       Lyžařský kurz - žáci 8. a 9.tř.

13.2.         Maškarní ples - nižší stupeň

15.2.         Den otevřených dveří

únor          Recitační soutěž - školní kolo

 1.3.          Beseda s rodiči na téma "Drogová problematika u dětí a mladistvých"

březen       Účast v okresním kole recitační soutěže

23.3.          Jarní dílny

11.4.          Exkurze do ČT - 8.tř.

12.4.          Den Země

24.4.          Exkurze - automobilka Hyundai, pivovar Nošovice - žáci 8. a 9.tř.

25.4.          Beseda s rodiči na téma "Zvládání výchovných problémů dětí mladšího školního věku"

26.4.          Setkání s pamětníky

duben        Celostátní soutěž z němčiny "Moje obálka učebnice" - účast žáků

květen       Soutěž "Vtipná němčina"

4.5.           Den zdraví - 1. a 2. tř.

9.5.           Festival pozitivního myšlení v Bienkowicích - účast žáků

                 Dějepisná exkurze - památník Hrabyně - žáci 8. a 9.tř.

                 Preventivní program Renarkonu - žáci 1.-5.tř.

16.5.         Dopravní výchova v Hlučíně - 4.tř.

23.5.         Hry bez hranic - 1.-9.tř.

29.5.         Okresní kolo Pythagoriády - účast žáků

30.5.         Atletické mistrovství škol Hlučínska - účast žáků

31.5.         Integrovaný záchranný systém v Hlučíně - žáci nižšího stupně

květen-červen    Školní výlety

 3.6.         Dětský den - organizovalo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Hať

 5.6.         Příhraniční olympiáda v Bienkowicích

 8.6.         Letní kino - Špunti na vodě (akci organizovalo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Hať)

12.6.        Preventivní program KYBERŠIKANA - žáci vyššího stupně

12.-13.6.  Sběr papíru

13.6.        Exkurze SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích - 8.tř.

14.6.        Listování - organizovalo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ

22.6.        Slavnostní akademie v KD Hať

23.6.        Den otevřených dveří - oslavy 50. výročí otevření školy

26.6.        Branný den

27.6.        Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018
                             

Listování

Listování

17.06.2018

Our school trip

Our school trip

17.06.2018

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

14.06.2018

Nasbírali jsme celkem 11 883 kg.

Den zdraví

Den zdraví

6.05.2018

Den Země

Den Země

18.04.2018

Adventní sbírka

Adventní sbírka

28.12.2017

Anglické divadlo

Anglické divadlo

23.12.2017

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika

20.11.2017

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

12.10.2017

Nasbírali jsme celkem 11 079,1kg papíru.

Prvouka v terénu

Prvouka v terénu

27.09.2017

Opékačka

Opékačka

15.06.2017

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

25.05.2017

Nasbírali jsme celkem 11 393,3 kg papíru.

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

21.10.2016

Nasbírali jsme celkem 10086,2 kg papíru.

Den jazyků

Den jazyků

11.10.2016

Den zdraví

Den zdraví

1.06.2016

Den zdraví

Den zdraví

16.05.2016

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

5.05.2016

Nasbírali jsme 11 827kg papíru.

Den Země

Den Země

2.05.2016

Nicholas Winton

Nicholas Winton

29.03.2016

Den povolání

Den povolání

1.03.2016

Beseda s myslivci

Beseda s myslivci

19.12.2015

Branný závod

Branný závod

24.10.2015

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

17.10.2015

Nasbírali jsme celkem 8650 kg.

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

26.09.2015

Dne 25. září proběhl na naší škole „Evropský den jazyků"...

Beseda s myslivci

Beseda s myslivci

28.06.2015

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

7.05.2015

Nasbírali jsme celkem 9887 kg papíru.

Pohádkový den

Pohádkový den

11.11.2014

Výlet do Osvětimi a Krakova

Výlet do Osvětimi a Krakova

12.05.2014

Dne 29. 4. 2014 jsme se vydali na výlet do nevzdáleného Polska. Výletu se mohli zúčastnit žáci 7., 8. a 9. třídy.

Velikonoční tvořivé dílny

Velikonoční tvořivé dílny

11.04.2014

V pondělí 7.4.2014 se v naší škole uskutečnily ,,Tvořivé velikonoční dílny“.

Fotbalová soutěž Coca-Cola Cup

Fotbalová soutěž Coca-Cola Cup

3.04.2014

Dne  2.4.2014 se na haťském hřišti uskutečnila fotbalová soutěž s názvem Coca-Cola Cup pro dívky.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz

1.03.2014

Od 17.2 do 24.2 se konal lyžařský kurz pro děti z MŠ a z nižších tříd.

Oslava 45.výročí školy

Oslava 45.výročí školy

25.06.2013

Ano, přátelé, tak jsme se dočkali....