V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní rok 2018/2019


12.9.          Máme doma prvňáčka - beseda s psycholožkou

18.9.          Návštěva inf. poradenského střediska při ÚP Opava - žáci 9. třídy

20.9.          Beseda o rizikové komunikaci na internetu (pro rodiče)

26.9.          Evropský den jazyků

27.9.          Fyzikální a chemické pokusy

4.10.          Dopravní výchova - 4.B

5.10.          Drakiáda

5.10.          Spaní v tělocvičně - 6.tř.

8.10.          Dopravní výchova - 4.A

9.10.          Staleté kořeny - přednáška pro 8. a 9. tř.

9.-10.10.    Sběr papíru

11.10.        Zeměpisná exkurze 8. a 9.tř.

12.10.        Spaní v tělocvičně - 7.tř.

17.10.        Branný závod

25.10.        První republika - projektový den

26.10.        Recitační soutěž k 100. výročí republiky

 2.11.         Dopravní výchova, Hlučínské muzeum - 8. tř.

 9.11.         Anglické divadlo - 8. a 9. tř.

16.11.        Broučkiáda

19.11.        Preventivní program - Cizí člověk (1. a 2.tř.)

20.11.        Preventivní program - Neznámá zvířata (4.A a 4.B)

21.11.        Preventivní program - Neznámá zvířata (3. a 5.tř.)

23.11.        Vánoční focení

26.11.        Návštěva ZŠ Bienkowicze (sportovní turnaj) - vybrané dívky 8. a 9. tř.

29.11.        Soutěž ve čtení německého textu v Hlučíně - účast žáků

29.11.        Preventivní program - Kyberšikana, Drogy (6. a 7.tř.)

 4.12.         Adventní dílny

 5.12.         Mikulášská besídka na Ostravské univerzitě - žáci 6. tř.

10.12.        Preventivní program - Šikana a drogy (6. a 7.tř.)

11.12.        Preventivní program - Trestní odpovědnost (8. a 9.tř.) 


 

Anglické divadlo

Anglické divadlo

11.11.2018

Výsledky sběru kaštanů a žaludů

Výsledky sběru kaštanů a žaludů

5.11.2018

Bylo nasbíráno celkem 1801 kg.

Branný závod

Branný závod

28.10.2018

Staleté kořeny

Staleté kořeny

16.10.2018

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

10.10.2018

Nasbírali jsme celkem 8 103,8 kg.

Listování

Listování

17.06.2018

Our school trip

Our school trip

17.06.2018

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

14.06.2018

Nasbírali jsme celkem 11 883 kg.

Den zdraví

Den zdraví

6.05.2018

Den Země

Den Země

18.04.2018

Adventní sbírka

Adventní sbírka

28.12.2017

Anglické divadlo

Anglické divadlo

23.12.2017

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika

20.11.2017

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

12.10.2017

Nasbírali jsme celkem 11 079,1kg papíru.

Prvouka v terénu

Prvouka v terénu

27.09.2017

Opékačka

Opékačka

15.06.2017

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

25.05.2017

Nasbírali jsme celkem 11 393,3 kg papíru.

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

21.10.2016

Nasbírali jsme celkem 10086,2 kg papíru.

Den jazyků

Den jazyků

11.10.2016

Den zdraví

Den zdraví

1.06.2016

Den zdraví

Den zdraví

16.05.2016

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

5.05.2016

Nasbírali jsme 11 827kg papíru.

Den Země

Den Země

2.05.2016

Nicholas Winton

Nicholas Winton

29.03.2016

Den povolání

Den povolání

1.03.2016

Beseda s myslivci

Beseda s myslivci

19.12.2015

Branný závod

Branný závod

24.10.2015

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

26.09.2015

Dne 25. září proběhl na naší škole „Evropský den jazyků"...

Beseda s myslivci

Beseda s myslivci

28.06.2015

Pohádkový den

Pohádkový den

11.11.2014

Výlet do Osvětimi a Krakova

Výlet do Osvětimi a Krakova

12.05.2014

Dne 29. 4. 2014 jsme se vydali na výlet do nevzdáleného Polska. Výletu se mohli zúčastnit žáci 7., 8. a 9. třídy.

Velikonoční tvořivé dílny

Velikonoční tvořivé dílny

11.04.2014

V pondělí 7.4.2014 se v naší škole uskutečnily ,,Tvořivé velikonoční dílny“.

Fotbalová soutěž Coca-Cola Cup

Fotbalová soutěž Coca-Cola Cup

3.04.2014

Dne  2.4.2014 se na haťském hřišti uskutečnila fotbalová soutěž s názvem Coca-Cola Cup pro dívky.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz

1.03.2014

Od 17.2 do 24.2 se konal lyžařský kurz pro děti z MŠ a z nižších tříd.

Oslava 45.výročí školy

Oslava 45.výročí školy

25.06.2013

Ano, přátelé, tak jsme se dočkali....