Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní rok 2019/2020


 

  13. 9.          Spaní v tělocvičně - 5. A

  17. 9.          Setkání odborníka s rodiči "Jak připravit dítě vzhledem ke školní úspěšnosti"

                     Dopravní výchova - 3. tř.

                     Repování - 8. a 9. tř.

  18. 9.          Kariérové poradenství - IPS Opava - 9. tř.

                     Preventivní program v Opavě - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot - 9. tř.

  19. 9.          Fotografování - 1. tř.

  26. 9.          Přednáška pro rodiče - Sociální sítě....

  27. 9.          Evropský den jazyků

  2. 10.          Dopravní výchova - 4. tř.

  3. 10.          Trestní zodpovědnost (Mediační a probační služba) - 9. tř.

  4. 10.          Spaní v tělocvičně - 7. tř.

  4. 10.          Drakiáda

10. 10.          Anglické divadlo - 7. tř.

11. 10.          Sportovní odpoledne - 6. A, 6. B

15. 10.          Dějepisná exkurze památníku v Hrabyni - 8., 9. tř.

16. 10.          Branný závod

17.-18. 10.    Sběr papíru

18. 10.          Spaní v tělocvičně - 6. B

22. 10.          Výlet do Prahy (českopolská spolupráce)

25. 10.          Připomenutí historické události státního svátku 28. 10.

  1. 11.          Recitační soutěž na Gymnáziu J. Kainara - účast žáků

  5. 11.          Exkurze v podniku PF Plasty Chuchelná - 8. tř.

  7. 11.          Pohádkový den

  8. 11.          Broučkiáda

14. 11.          Slavnost slabikáře

15. 11.          Připomenutí 30. výročí sametové revoluce

18. 11.          Dopravní výchova - 8. třída

20. 11.          Science show - nižší stupeň

22. 11.          Primární prevence - PPPP Ostrava - 2. a 3. třída

 2. 12.           Vánoční bazar nepotřebností

 3. 12.           Preventivní program E-bezpečí - 6. a 7. třída

 5. 12.           Preventivní programy PPPP - 4. a 5. třída

 6. 12.           Sportovní odpoledne - žáci vyššího stupně

12. 12.          Loutkové divadlo - 1. a 2. třída

12. 12.          Mikulášská besídka na OSU - vybraní žáci 8. a 9. třídy

prosinec        Vánoční besídky

 7.  1.            Turnaj ve volejbalu (českopolská spolupráce)

13.-17. 1.       Usměvavé lyžování

22. 1.             Příběh peněz - projekt MAS - žáci 4. a 5. tříd

23. 1.             Dějepisné besedy - žáci 6. - 8. třídy

                      Kodis - žáci 7. a 7. třídy

24. 1.              Maškarní ples pro žáky nižšího stupně

27.-31. 1.       Lyžařský výcvikový kurz - žáci 8. a 9. třídy

31. 1.             Školní ples

13. 2.             Divadlo - 8. a 9. třída

13. 2.             Sportovní odpoledne pro žáky nižšího stupně

18. 2.              Preventivní program - Všeobecné bezpečí (1. třída)

18. 2.              Preventivní program - Malý kriminalista (2. třída)

18. 2.              Podpora polytechnického vzdělávání OKAP - SPŠ Zengrova (8. třída)

25. 2.              Preventivní program - Šikana a kyberšikana (5. a 6. třída)

25. 2.              Soutěž Bludiště - 8. a 9. třída

27. 2.              Den otevřených dveří pro páťáky z Darkovic

únor                Matematická soutěž Pangea - žáci 5. - 9. třídy


  


 

 

 

 

 


 

Bludiště

Bludiště

1.03.2020

Pohádkový den

Pohádkový den

14.11.2019

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

29.10.2019

Branný závod

Branný závod

23.10.2019

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

19.10.2019

Nasbírali jsme celkem 7926 kg papíru.

Rap je Art

Rap je Art

1.10.2019

Branný den

Branný den

28.06.2019

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

5.06.2019

Nasbírali jsme celkem 12 780,4 kg.

Den Země

Den Země

30.04.2019

Anglické divadlo

Anglické divadlo

11.11.2018

Výsledky sběru kaštanů a žaludů

Výsledky sběru kaštanů a žaludů

5.11.2018

Bylo nasbíráno celkem 1801 kg.

Branný závod

Branný závod

28.10.2018

Staleté kořeny

Staleté kořeny

16.10.2018

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

10.10.2018

Nasbírali jsme celkem 8 103,8 kg.

Listování

Listování

17.06.2018

Our school trip

Our school trip

17.06.2018

Výsledky sběru papíru

Výsledky sběru papíru

14.06.2018

Nasbírali jsme celkem 11 883 kg.

Den zdraví

Den zdraví

6.05.2018

Den Země

Den Země

18.04.2018

Adventní sbírka

Adventní sbírka

28.12.2017

Anglické divadlo

Anglické divadlo

23.12.2017

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika

20.11.2017

Prvouka v terénu

Prvouka v terénu

27.09.2017

Opékačka

Opékačka

15.06.2017

Den jazyků

Den jazyků

11.10.2016

Den zdraví

Den zdraví

1.06.2016

Den zdraví

Den zdraví

16.05.2016

Den Země

Den Země

2.05.2016

Nicholas Winton

Nicholas Winton

29.03.2016

Den povolání

Den povolání

1.03.2016

Beseda s myslivci

Beseda s myslivci

19.12.2015

Branný závod

Branný závod

24.10.2015

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

26.09.2015

Dne 25. září proběhl na naší škole „Evropský den jazyků"...

Beseda s myslivci

Beseda s myslivci

28.06.2015

Pohádkový den

Pohádkový den

11.11.2014

Výlet do Osvětimi a Krakova

Výlet do Osvětimi a Krakova

12.05.2014

Dne 29. 4. 2014 jsme se vydali na výlet do nevzdáleného Polska. Výletu se mohli zúčastnit žáci 7., 8. a 9. třídy.

Velikonoční tvořivé dílny

Velikonoční tvořivé dílny

11.04.2014

V pondělí 7.4.2014 se v naší škole uskutečnily ,,Tvořivé velikonoční dílny“.

Fotbalová soutěž Coca-Cola Cup

Fotbalová soutěž Coca-Cola Cup

3.04.2014

Dne  2.4.2014 se na haťském hřišti uskutečnila fotbalová soutěž s názvem Coca-Cola Cup pro dívky.

Oslava 45.výročí školy

Oslava 45.výročí školy

25.06.2013

Ano, přátelé, tak jsme se dočkali....