Kalendář

P Ú S Č P S N
27 28 29
Naši žáci opět v Bludišti
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
Zápis do 1. třídy
14 15 16
17 18 19 20 21
Poznávací zájezd do Londýna
22
Poznávací zájezd do Londýna
23
Poznávací zájezd do Londýna
24
Poznávací zájezd do Londýna
25
Poznávací zájezd do Londýna
26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání


K zápisu dítěte do mateřské školy přineste, prosím, následující formuláře, které si můžete vytisknout zde:

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jehož součástí je vyjádření lékaře o způsobilosti dítěte k docházce do předškolního zařízení, a že je řádně očkováno. V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (podepsanou zákonným zástupcem)   
  • Zápisní list (podepsaný zákonným zástupcem)
  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce

Doručení žádosti je možné:

  • osobním podáním v základní škole ve dnech 4. a 5. 5. 2023  (viz. pozvánka)

Zákonný zástupce dle §36 odst. 3 má možnost dne 11. 5. a 12. 5. 2023, před vydáním rozhodnutí, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Hať podle stanovených kritérií.

Seznam s výsledky přijímacího řízení bude zveřejněn na www.skolahat.cz a na vchodových dveřích MŠ Na Chromině 2 nejpozději 4. června 2023.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ osobně nebo poštou.

 

Individuální vzdělávání:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (dítě, které dovrší do 31. 8. 2023  5 let věku) zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám rodič nebo i jiná osoba. Může navštěvovat i jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ.  Žádost o individuální vzdělávání dítěte podá ZZ u zápisu zároveň s Žádostí o přijetí dítěte do MŠ.

 

 

Soubory ke stažení:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání