Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

 ROZVRH PLATNÝ PRO DISTANČNÍ ZPŮSOB VÝUKY OD 15. 10.

 

 

Distanční výuka probíhá s pomocí aplikace Google Učebna, kde žáci naleznou odkaz na Google Meet.

 

2. A

 

od 8:00 od 9:00 od 10:00 od 11:00
 

1

2

3

4

Pondělí

 Čj-1

Čj-2

M-1  M-2 

Úterý

Čj-2  Čj-1 M/Prv-2 M/Prv-1 

Středa

Čj-1  Čj-2 M/Prv-1 M/Prv-2 

Čtvrtek

Čj-2  Čj-1 M-2 M-1 

Pátek

Čj-1  Čj-2 M/Prv-1 M/Prv-2 

 

Rozvrh hodin pro synchronní online výuku přes Meet, ostatní hodiny jsou asynchronní (zadávání učebních textů a úkolů v prostředí Google Učebna), ale pro případ konzultace učiva jsou vyučující k dispozici od 8:00 do 11:30 na Meet Učebně.

Soubory ke stažení

pdfRozvrh hodin - 2. třída