Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Třídní schůzky

 

 

 

 ZŠ/MŠ  Termín Hodina  Den Poznámka 
17. 9. 2020    čtvrtek   Informativní schůzka pro rodiče
17.9.2020   čtvrtek Třídní schůzka rodičů žáků z 1.třídy
17.9.2020 16:30-18:00  čtvrtek Schůze Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať, volby do školské rady
      Schůzka s rodiči vycházejících žáků
1.10.2020 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
5.11.2020 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
 26.11.2020 16:00-18:00  čtvrtek Třídní schůzky a kontultace o prospěchu a chování
 3.12.2020 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
7.1.2021 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
4.2.2021 16:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
4.3.2021 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
 8.4.2021 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
22.4.2021 16:00-18:00 čtvrtek Třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování
6.5.2021 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
3.6.2021 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny