Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Plán akcí školy pro děti a rodiče na školní rok 2020/2021

 

 

V tomto školním roce připravujeme předběžně tyto akce:

 

 

 • Třídní schůzky
 • Divadelní představení v MŠ
 • Pracovní dílny pro rodiče - podzim
 • Mikulášská besídka
 • Šablony II - akce mimo školu, akce ve škole
 • Zpis dětí do MŠ
 • V rámci česko-polské spolupráce vystoupení dětí na akci dramatická tvorba v Tworkowě
 • Maškarní ples v Kulturním domě v Hati
 • Den matek – veřejná vystoupení dětí v Kulturním domě Hať
 • Informovanost učitelek MŠ o znalostech dětí k zápisu do ZŠ
 • Den dětí - oslavy
 • Vystoupení dětí ke Dni matek pro seniory
 • Opékání párků s rodiči na školní zahradě
 • Výlety na konci školního roku
 • Rozloučení s předškoláky
 • Nabídka kroužků - gymnastika, tanečky, Povídálek
 • Ukázka práce gymnastiky pod vedením odborné trenérky