Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Organizace mateřské školy (školní rok 2020/2021)

  

 

Mateřská škola horní Hať, Na Chromině 2

 

telefon: 595 056 130

e-mail: ms@skolahat.cz

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin.

 

 

1. třída "Květinky" (3-4 leté děti)

 

 

 

paní učitelky:   Marcela Švecová

                        Renata Lasáková

             

 

             

 

2. třída "Motýlci" (4-6 leté děti)

 

 

 

paní učitelky:      Zuzana Kozílková

                                 Michaela Pardubická  
                        

 

 

 

 

 

4. třída "Berušky" (5-6 leté děti)

 

 

paní učitelky:     Ivana Tvrdá

                          Irma Domanská

 

telefon: 597 589 874

 

 

 

 

Mateřská škola dolní Hať, Dělená 1

 

 

telefon: 597 589 128

 

 

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00.

 

 

3. třída "Sluníčka"  (3-6 leté děti)

 

 

paní učitelky:    Bc. Janeta Šubrtová

                         Anna Hanušová