Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Rozloučení s předškoláky

Ve středu 23. června 2021 proběhlo v odpoledních hodinách, v prostorách tělocvičny naší MŠ, slavnostní rozloučení s předškoláky. Akce se zúčastnily děti z horní i dolní MŠ za přítomnosti rodinných příslušníků.
Děti se rozloučily s mateřskou školou písničkami, básničkami a tanečkem. Následně byly pasovány na školáky a obdržely medaili, pohádkovou knížku s věnováním a dáreček.


Na závěr si ještě všechny děti naposledy společně hlasitě zakřičely "Ahoj školko"....