Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Branný den

Dne 29.6. u nás na škole proběhl už tradiční Branný den. Celá akce začala požárním cvičením a spořádaným přesunem na hřiště, kde už žáky čekal Sbor dobrovolných hasičů s ukázkou evakuace objektu a hašením. Tímto cvičením pak začala celá akce, kdy bylo pro naše žáky připraveno 11 stanovišť s tématikou branného cvičení - od informativních kvízů a přípravy evakuačních zavazadel, přes aktivní pohybové hry a úkoly jako je například hod granátem, střelba na cíl vzduchovkou či překážková dráha v ochranném obleku, až po prohlídku hasičského vozu a výzbroje. U všech stanovišť žákům byli k dispozici nejen ochotní členové hasičského sboru a naši učitelé, ale i žákyně a žáci deváté třídy.

Celý den se pak nesl v notě dobré nálady, sportovního ducha a věříme, že navzdory vzdělávacího charakteru celé akce, si děti v tento předprázdninový den užily mnoho zábavy se svými kamarády a spolužáky.


Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den
Branný den