Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Vycházející žáci 2020/2021


V letošním školním roce končí na naší škole povinnou školní docházku 23 žáků  - 10 dívek a 13  chlapců. 


Žáci si podávali v prvním kole 2 přihlášky na střední školy. Měli možnost se přihlásit na střední školy s výučním listem nebo na střední školy s maturitou. Žáci většinou konali na  střední školy s maturitou jednotné přijímací zkoušky z matematiky a jazyka českého. Tyto zkoušky mohli dělat 2x a lepší výsledek se jim započítal. Po  kontrole výsledků přijímacích zkoušek a započítání prospěchu ze základní školy,  v  tomto školním roce jen 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy,  byli přijati: 


Střední škola s maturitou – 13 žáků: 


Gymnázium, všeobecné – 3 žáci

Gymnázium, jazykové - 1 žákyně

SŠ průmyslová a umělecká - strojírenství - 2 žáci

Střední zdravotnická škola - zdravotní sestra – 1 žákyně

Střední průmyslová škola oděvní - oděvnictví - 1 žákyně

Vojenská střední škola - vojenské lyceum – 1 žák

Střední škola teleinformatiky - informační a telekomunikační technologie - 2 žáci

Střední odborná škola ochrany osob a majetku - bezpečnostně právní činnost - 1 žák

OA a střední odborná škola logistická - marketing a logistika - 1 žákyně


Střední škola s výučním listem – 10 žáků:  


Kuchař, číšník – 1 žák

Elektrikář – 2 žáci

Zemědělec – 1 žák

Zahradník - 2 žáci

Kadeřnice – 3 žákyně

Automechanik – 1 žák


Po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek přestoupilo  5 žáků sedmé třídy na Gymnázium J. Kainara v Hlučíně.

  

Všem našim absolventům přejeme hodně úspěchů ve studiu na jimi vybrané škole!!!