Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Výuka od 10. května

Vážení rodiče,


od 10. května 2021 jsou otevřeny mateřské školy pro všechny děti v původním režimu, bez povinnosti testování. Děti jsou automaticky přihlášeny. V případě, že vaše dítě nenastoupí do MŠ, informujte učitelku svého dítěte.


Zároveň je povoleno prezenční vzdělávání všech žáků, ale rotačním způsobem.


1. stupeň zůstává ve stejném režimu jako doposud (viz web školy).


2. stupeň:


 Lichý týden:  10. – 14. 5. 2021  prezenčně 6. A, 6. B, 8. tř.

                                                   distančně 7. A, 7. B, 9. tř.

Sudý týden:  17. – 21. 5. 2021   prezenčně  7. A, 7. B, 9. tř.

                                                   distančně   6. A, 6. B, 8. tř.

  

Prezenční vzdělávání proběhne za dodržování hygienických pravidel – povinné krytí úst a nosu chirurgickou rouškou, povinné testování v pondělky a čtvrtky v určených prostorách školy.

Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.

Všechny třídy se učí podle původního rozvrhu a případných úprav, se kterými je seznámí třídní učitelé.

 

Vstup do školy:    6. A v 7,45 hod hlavní vchod                         7. A  v 7,35 hod  dvorek

                               6. B v 7,40 hod z dvorku                               7. B  v 7,40 hod  dvorek

                               8. tř. v 7,35 hod hlavní vchod                        9. tř. v 7,50 hod  hlavní vchod

 

Žáci na prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni na obědy. Odhlášky lze provést telefonicky u vedoucí školní jídelny. Ti, kteří jsou na distanční výuce, si chodí pro obědy do jídlonosičů (na základě přihlášení).


Děkuji za pochopení, spolupráci a přeji hodně zdraví.Mgr. Rita Sobková, ředitelka
INFORMACE O TESTOVÁNÍ:


https://testovani.edu.cz/pro-rodice


https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=9s


https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty