Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Den Země

   Dne 22. dubna jsme si připomněli svátek naší planety Den Země. I přes překážku v podobě distanční výuky vytvořili naši žáci i učitelé různé aktivity napříč předměty a ročníky.

   V prvních třídách si žáčci povídali o tom, jak je planeta Země pro nás důležitá nebo proč ji musíme chránit. Také jí k svátku nakreslili obrázek. Žáci z 1.B si uvědomili, že každodenním tříděním odpadků se také podílí na zdraví Země. Na základě správného počítání příkladů se dozvěděli, jak naše planeta vypadá.

   Druháčci tvořili obraz Zeměkoule s dětmi.

   Třeťáci si povídali o tom, co tento mezinárodní svátek znamená a jak se ve světě slaví. Žáci se také podělili o své zkušenosti s tímto dnem z minulých let. Společně vystřihovali obrázky a lepili je ke správné fotografii planety Země podle toho, jak přírodu chráníme nebo ji naopak ničíme. Zopakovali si také správné třídění odpadu. Nakonec si měli představit kouzelnou květinu, díky které by pomohli k ochraně přírody. Jejich úkolem bylo napsat, jak by se to mohlo odehrát a co by se mohlo stát.

   Čtvrťáci psali přání ke Dni Země.

   Naši páťáci se zaměřili na recyklaci odpadů. Rozdělili se do tří skupinek a vytvořili informační tabulky o recyklaci papíru, plastu a skla. Žáci pracovali s informacemi z internetu i časopisů. Během práce se dozvěděli spoustu nových informací, např. že papír tvoří 25 % odpadu na skládkách, že recyklace jedné tuny papíru může zachránit až 17 stromů nebo že se z našich obcí odveze za rok asi 110 tisíc tun plastů. Žáci se do práce vrhli s vervou a správným zápalem pro týmovou práci. Výsledek jejich snahy můžete posoudit sami na chodbě nižšího stupně. 

   Na druhém stupni žáci pracovali většinou v jednotlivých předmětech. Ve vaření si povídali o plýtvání potravin a o tom, jak správně zacházet se zbytky jídel. V občanské výchově se zapojili do aktivního sbírání odpadků a uklízení přírody.

    V rámci výuky Přírodopisu v šesté třídě si žáci připomněli důležitost čisté vody a výskytu některých živočichů, zejména raka jako zástupce korýšů. Rak je totiž spolehlivým indikátorem čistoty vod a navíc, k její čistotě i přispívá.

   V hodinách výtvarné výchovy v 7. třídě si žáci vybrali ekologický problém Země a výtvarně ho znázornili. Na online hodině matematiky v obou sedmých třídách žáci zpracovali do tabulek odpovědi na otázky, které si sami vytvořili. Otázky souvisely samozřejmě se Dnem Země.

   Žáci 8. třídy nejdříve zhlédli video týkající se historie Dne Země a potom si zkusili odpovědět na otázky ve dvou kvízech. Ti "nejodvážnější", kteří chtěli opravdu přispět k tomu, aby byla naše planeta Země čistější, si udělali procházku do přírody. Vzali si s sebou igelitku a cestou posbírali odpadky, které při procházce našli. Nalezené odpadky měli za úkol roztřídit a vhodit kam patří. Ve výtvarné výchově měli navrhnout obal na knížku, která se zabývá ekologickou problematikou Země.

   V deváté třídě hovořili o vodě z chemického hlediska a měli za úkol doplnit krátký text. Podobným způsobem pracovali i v českém jazyce, ve kterém prováděli komplexní rozbor textu na téma Den Země. V anglickém jazyce si nejdříve otestovali své znalosti o přírodě pomocí různých her a poté si každý žák nakreslil planetu Zemi a zároveň k ní připojil obrázky, které znázorňovaly, čím přírodě člověk škodí a čím naopak pomáhá.


ODKAZ - FOTOGRAFIE


https://photos.app.goo.gl/NSbRgY3Hjfh1Xo327


 

ODKAZ na kvízy ke Dni Země, které si můžete také zkusit vyplnit:


1) https://ocko.tv/den-zeme-jste-superhrdina-v-recyklovani.Q191014_134954_ocko_btur     ("Jste superhrdina v recyklování ") 

2)  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kviz-vyzkousejte-si-co-vite-o-planete-zemi/r~1d46622283da11eaaabd0cc47ab5f122/

 

undefined Den Země - práce s textem (7.5 kB)
undefined Den Země v matematice (206.6 kB)