Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Naše škola má nadějné talenty

Školy jsou stále částečně uzavřené, ale žáci pracují velmi dobře. A to nejen v předmětech jako je český jazyk, matematika, cizí jazyky a jiné, ale nesmíme zapomínat také na výchovy. Již jste měli možnost vidět, jak jsou děti šikovné při přípravě pokrmů nebo při drobných domácích opravách a teď se s vámi chceme podělit o ukázku z hudební výchovy.
Přejeme krásný kulturní zážitek. 

https://youtu.be/Ua7E1X-sT24