Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Informace k provozu MŠ a ZŠ od 4. ledna 2021

Provoz mateřských škol bude jako doposud bez omezení.


Žáci 1. a 2. tříd základní školy mají od 4. 1. 2021 prezenční výuku (ve škole).


Žáci 3. – 9. tříd mají povinnou distanční výuku (doma) podle původního rozvrhu (záložka tříd na webových stránkách školy).


V provozu bude ranní a odpolední družina:

1. oddělení ŠD – 2. třída (v budově školní jídelny)

2. oddělení ŠD - 1.A (v budově ZŠ)

3. oddělení ŠD – 1.B (v budově ZŠ).


Všichni žáci, kteří budou mít prezenční výuku a chodí do jídelny na obědy, jsou automaticky přihlášeni. Žáci na distanční výuce jsou odhlášeni, ale mohou odebrat stravu do jídlonosiče (po přihlášení).


Bližší informace budou předány žákům prostřednictvím třídních učitelů.


Sledujte webové stránky školy.


Hodně zdraví Vám přeje ředitelka školy.