Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Distanční výuka

Věřím, že mluvím nejen za sebe, ale i za drtivou většinu žáků, studentů, když řeknu, že distanční výuka pro mnohé představovala novinku dvojího a protichůdného charakteru. Zprvu často vídáme jen negativa. Mnohé izolace doma omezovala, chyběl jim přímý kontakt se spolužáky a kamarády. Každodenní režim se dětem, rodičům i pedagogům v mnohých aspektech změnil.

Naštěstí má tato nelehká doba i druhou stranu mince, a právě tu bych tímto rád vyzdvihl. Žáci se velice rychle adaptovali k novým výzvám. Prvotní úskalí užívání techniky byly briskně překonány a jak žákům, tak učitelům se otevřely i nové možnosti. Prakticky konstantní přítomnost počítačů skýtá i nové možnosti: využití videí, interaktivních her a efektivní práce a vyhledávání na internetu. Tím se nejen navýšila technologická gramotnost mnohých dětí, ale také zpestřila forma výuky.

Závěrem bych rád i vyzdvihnul nejen snahu a spolupráci dětí při povinných hodinách, ale zejména i zájem a účast na aktivitách dobrovolných. Příkladem je třeba i dobrovolný kroužek španělského jazyka, jemuž žáci osmé a deváté třídy zůstali věrni i navzdory nelehké situace distanční výuky.


Pavel Šefraný