Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy

Dle sdělení MŠMT a MZ se žáci 1. a 2. ročníků základní školy vrací do školy k prezenční výuce od středy 18. 11. 2020. Výuka bude v naší škole v těchto třídách probíhat dle původního rozvrhu s menšími úpravami, nebude vyučována hudební a tělesná výchova - náhradní náplň těchto hodin zajistí třídní učitelka. 


Od 18. 11. 2020 bude v provozu školní družina (včetně ranní družiny) - oddělení pro 1. A třídu, oddělení pro 1. B třídu a oddělení pro 2. třídu.


Rovněž bude v provozu školní jídelna. Žáci 1. – 2. tříd se budou stravovat v jídelně, ostatní žáci si odeberou oběd v jídlonosiči. Od 18. 11. jsou žáci 1. – 2. tříd automaticky přihlášeni, v případě odhlášky je třeba kontaktovat vedoucí školní jídelny.


Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Po celou dobu pobytu žáků ve třídě budou mít ochranu nosu a úst (rouška, respirátor, šátek). Během vyučovacích hodin se bude častěji provádět krátké intenzivní větrání, žáci si budou častěji mýt ruce, nebude docházet ke shromažďování žáků heterogenních skupin.


Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat rodičům za jejich spolupráci při distančním vzdělávání žáků. Vím, jak je to pro nás všechny těžké - žáky, rodiče i pedagogy. Ale věřím, že společnými silami zvládneme překlenout toto nelehké období.


Moc se všichni těšíme i na ostatní třídy a věříme, že se budou moci vrátit do školy k prezenční výuce co nejdříve.Přeji všem pevné zdraví.


Mgr. Rita Sobková, ředitelka školy