Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Výtvarná a estetická výchova pro žáky ZŠ a děti z MŠ

Vážení rodiče,

 

stejně jako v minulých letech otevírá Základní umělecká škola v Hlučíně na pobočce ve Vaší obci třídu:

 

Výtvarná a estetická výchova pro žáky základních škol.

 

Výuka je určena dětem školního věku od 5 do 14 let. Vyučujeme kresbu, malbu, keramiku a pracujeme s různými materiály (dřevo, kov, textil).

Žáci osmých a devátých tříd mohou docházet do hodin přípravného studia na přijímací zkoušky na střední školy.

Výuka bude probíhat jednou týdně. Zahájení výuky proběhne v týdnu od 7. 9. 2020 na zdejší základní škole. Do tohoto termínu přijímáme přihlášky nových žáků. Počet míst je omezen.


    Bližší informace na tel: 736 121 942 (p. Harman)

 


Vážení rodiče,

 

stejně jako v minulých letech otevírá Základní umělecká škola v Hlučíně na pobočce ve Vaší obci třídu:

 

Přípravná výtvarná a estetická výchova pro žáky mateřských škol před nástupem do základní školy.

 

Výuka je určena dětem předškolního věku a má za cíl seznámit žáky hravou formou prostřednictvím výtvarných činností s prací ve školním prostředí.

Velmi dobré výsledky této výuky jsou prokázány na bezproblémové docházce do základní školy těch malých prvňáčků, kteří absolvovali výše uvedenou přípravu.

Výuka bude probíhat jednou týdně. Zahájení výuky proběhne v týdnu od 7. 9. 2020 na zdejší základní škole.

 

     Bližší informace na tel: 736 121 942 (p. Harman)