Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení rodiče,


rádi bychom vás seznámili s výsledky dotazníkového šetření „Výuka na dálku z pohledu rodičů“.

Celkem jsme obdrželi 222 odpovědí (na škole máme 242 žáků), což je skvělé a děkujeme Vám za výbornou spolupráci!


Z Vašich odpovědí vyplynulo:


94,1% žáků výuku zvládá bez problémů nebo s mírnými obtížemi (56,3 % žáků zvládá výuku bez problémů, 37,8% žáků zvládá výuku s mírnými obtížemi), pouze 3,2% žáků s velkými obtížemi a ostatní odpovědi byly individuální.


97,7% rodičů je spokojeno se způsobem zadávání úkolů (48,2% velmi spokojeno).


97,7% rodičů je spokojeno s komunikací s vyučujícími (68% velmi spokojeno).


79,3% rodičů uvádí, že úkolů je akorát, 14% uvádí, že úkolů je hodně, ostatní jsou individuální odpovědi.


S  výsledky za jednotlivé ročníky se vyučující seznámili a budeme s nimi pracovat a hledat nejvhodnější řešení na Vaše požadavky např. na množství učiva.

Chceme Vás požádat, abyste v případě jakýchkoliv nejasností ohledně výuky, probíraného učiva nebo čehokoliv jiného, kontaktovali, prosím, učitele vašich dětí nebo vedení školy.

Současná situace pravděpodobně bude ještě několik týdnů trvat, věříme ale, že díky vzájemné spolupráci vše zvládneme.

Přijměte naše poděkování za Vaše zapojení se do tohoto způsobu výuky.

                                                           

                                                                                                                                 Mgr. Rita SobkováPřikládám reakce Vás rodičů, které nás velmi potěšily:


Vážená paní ředitelko,
dovoluji si Vám poděkovat za veškerou práci Vašich kantorů ve vzdělávání našich dětí. Přesto všechno, že je to na dálku, vytvářejí veškeré úsilí, aby se dětem věnovali.
Máte můj velký respekt. Všichni si to zasloužíte.
Vážím si toho, že se nás snažíte i informovat, protože to je pro nás rodiče velmi důležité.
Věříme však, že vše překleneme a ve zdraví, v plné síle s úsměvem se zase potkáme.


……….


Musím se přiznat, že když jsem ještě byla v práci, tak se mi toho zdálo moc, ten první týden, ale tento týden, kdy jsem měla volno, se mi to zdálo v pohodě, ale asi toho i bylo méně. Jinak moc se mi líbilo online vyučování, které jsem tento týden mohla vidět a slyšet. Je to fakt SUPER i syn se na něj těší. Takže, mooooc děkujem.