V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Rozvrh hodin 2017/2018

Rozvrh hodin 2017/2018
                   
Třída D/H 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35

13:25

14:20
9.A Po Aj/M Čj/Vz Vz/Čj M/Ch D/D Hv    
  Út Z F/Aj M/Čj Čj/Ch D/Vo   Vv/Sem Vv/Sem
  St M/Čj Vz/M Čj/Vz Aj/Aj Čp Tv  Tv  
  Čt Nj/Rj Aj/F Ch/Čj Čj/M F/Aj Tv
Tv
 
  Čj/M Vo/Čj Nj/Rj M/D Vo Ch/F    
                   
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
8.A Po Ch M F Čj Vo Čp    
  Út Čj Aj M F   Pč/Do/Vv Pč/Do/Vv
  St Aj Čj M Z Nj/Rj Tv  Tv  
  Čt Čj D Aj Hv Ch Tv Tv  
  Z M Čj Nj/Rj Vo D    
                   
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
7.A Po Čj M Tv F Z    
  Út Aj Čj D Nj/Rj M Čp    
  St M Aj Tv Čj Z    
  Čt M Čj Sh Nj/Rj D Inf 1
 Inf 2  
  Aj M Vo Vv Vv Hv    
                   
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
6.A Po Čj Aj M D Z Inf    
  Út Čj M Tv Vv Vv    
  St Vo M Aj F Čp Čp    
  Čt Čj F D Tv Hv    
  M Čj Tk Z Aj Tv    
                   
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
5.A Po M Tv Čj Aj Vl      
  Út M Čj Aj Čj      
  St Čp M Čj Inf      
  Čt Čj M Čj Vl Hv      
  Čj Aj Tv M  Vv  Vv    
                   
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
4.A Po Čj M Aj Tv Vl      
  Út Čj M Vv Vv Čj      
  St Aj Čj M Vl Čj      
  Čt Čj
M Aj Hv
   
  Čj Tv M Čp Čj      
                   
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
3.B Po Čj M Prv Čj Tv      
  Út Čj
M Aj Čj Hv      
  St Čj M Prv Aj Vv
   
  Čt Čj Tv Aj M Čj      
  Prv Čp Čj M Čj      
                   
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
3.A Po Čj M Aj Čj Hv      
  Út M
Čj Čj Prv Čj
     
  St Čj M Čj Tv  Prv      
  Čt M Aj Čj Tv  Prv      
  Čj Aj M Čp  Vv      
                   
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
    7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
2.A Po Čj M Čj Prv  Hv      
  Út Čj M Tv Čj        
  St Čj M Prv Čp  Vv      
  Čt Čj M Čj Prv        
  Čj M Čj Tv        
                   
     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
     7:50 8:45 9:50 10:45 11:40 12:35 13:25 14:20
 1.A  Po  Čj M Čj Vv        
   Út  Čj Tv M Prv        
   St  Čj Tv M Prv        
   Čt  Čj M Čj Čp        
   Pá  Čj M Prv Hv