V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Zájmové činnosti - kroužky 2017/18


Název Den Vedoucí
Výtvarný středa 12:30-14:30 Hřivňáková
Golf
pondělí 15:00-18:00
Chlebiš
Sportovní

pondělí 13:45-14:30

Badurová
Psaní všemi deseti

středa 13:45-14:45

Martiníková
Modelářský pátek 15:30-18:00 Gajda
Pěvecký sbor pondělí 13:45-15:00 Kostelniková
Flétna pátek 11:45-12:30 Štěpánová Marie
Hudebně dramatický

čtvrtek 14:00-15:00

Hřivňák
Kroužek angličtiny - 2.tř.

úterý 12:40-13:10

Ochvatová
Logopedie čtvrtek 11:40-12:25 Grucmanová
Cukrářská dílna

pondělí 14:00-15:30

(co 14 dní)

Plačková

Štěpánová

Basketbal - přípravka úterý 13:00-14:00 Turčeková
Klub zábavné logiky

středa 15:00-16:30

Šubrt
Florbal

pátek  15:30-17:00

Šubrt
Angličtina  úterý 13:30-15:25
Petrušková
ZUŠ Hlučín-Výtvarná výchova
 pondělí, čtvrtek
Harman
Hudební ZUŠ Hlučín dle dohody Kozel, Mitáčková