V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Zájmové činnosti - kroužky 2018/19


Název Den Vedoucí
Výtvarný    (DDM)
středa 12:30-14:30 Hřivňáková
Kytara středa 14:00-15:00 Hřivňák
Golf           (Golf. klub)
pondělí 15:30-18:15
Chlebiš
Míčové hry

čtvrtek 13:00-13:45

Nohejlová
Míčové hry 2.

čtvrtek 14:00-14:45

Badurová
Gymnastika

čtvrtek 15:45-16:45

Opava-Špičková
Taneční     (Klub sport. tance)
úterý 14:30-15:30 Davídek
Pěvecký sbor pondělí 13:30-14:15 Kostelniková
Flétna 1.
pátek 12:30-13:15 Štěpánová Marie
Flétna 2.

pátek 13:25-14:10

Štěpánová Marie
Angličtina pro 1. třídu

pátek 11:40-12:10

Ochvatová
Basketbal - přípravka pondělí 14:30-15:30 Turčeková
Deskové hry

úterý 13:00-14:00

Šubrt
Deskové hry 2.

úterý 14:00-15:00

Šubrt
Florbal

pátek  14:00-15:00

Šubrt
Florbal 2.

pátek 15:00-16:00

Šubrt
Modelářský

pátek 15:30-17:00

Gajda

Angličtina pro 1.-7.tř.

(Baby English)

 úterý 13:00-15:00
Petrušková
Výtvarný kroužek (ZUŠ Hlučín)
 pondělí, čtvrtek
Harman
Hudební              (ZUŠ Hlučín) středa Kozel, Mitáčková