V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Třídní schůzky

  ZŠ/MŠ  Termín Hodina  Den Poznámka 
 11.9.2018 16:00  úterý  Informativní schůzka pro rodiče
12.9.2018 17:00 středa Třídní schůzka rodičů žáků z 1.třídy
 20.9.2018 16:30  čtvrtek Celoškolní schůze Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať
5.11.2018 16:30 pondělí Schůzka s rodiči vycházejících žáků
4.10.2018 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
1.11.2018 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
 22.11.2018 16:00-18:00  čtvrtek Třídní schůzky
 6.12.2018 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
3.1.2019 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
7.2.2019 16:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
7.3.2019 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
 4.4.2019 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
11.4.2019   čtvrtek Třídní schůzky
2.5.2019 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
6.6.2019 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny