V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Třídní schůzky

  ZŠ/MŠ  Termín Hodina  Den Poznámka 
 12.9.2017 16:00  úterý  Informativní schůzka pro rodiče
 5.10.2017 15:00-16:30  čtvrtek Konzultační hodiny
  5.10.2017 od 16:30  čtvrtek Schůze Unie rodičů a třídní schůzky
31.10.2017 16:30 úterý Schůzka s rodiči vycházejících žáků
 9.11.2017 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
 7.12.2017 15:00-17:30  čtvrtek Třídní schůzky
 4.1.2018 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
 1.2.2018 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
1.3.2018 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
5.4.2018 16:00-18:00 čtvrtek Třídní schůzky
3.5.2018 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
7.6.2018 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny