Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Třídní schůzky

  ZŠ/MŠ  Termín Hodina  Den Poznámka 
26.9.2019  16:00  čtvrtek   Informativní schůzka pro rodiče
17.9.2019  17:30   úterý Třídní schůzka rodičů žáků z 1.třídy
 26.9.2019 16:30  čtvrtek Celoškolní schůze Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať
7.11,2019   16:30 čtvrtek  Schůzka s rodiči vycházejících žáků
3.10.2019 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
7.11.2019 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
 21.11.2019 16:00-18:00  čtvrtek Třídní schůzky
 5.12.2019 15:00-17:00  čtvrtek Konzultační hodiny
9.1.2020 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
13.2.2020 16:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
5.3.2020 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
 2.4.2020 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
23.4.2020 16:00-18:00 čtvrtek Třídní schůzky
7.5.2020 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny
4.6.2020 15:00-17:00 čtvrtek Konzultační hodiny