Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Organizace šk. roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020

 

 

Začátek roku 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. - 3. 1. 2020
Zahájení vyučování 6. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 3. 2. - 7. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Ukončení školního roku 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2020
Začátek školního roku 2017/18 1. 9. 2020