V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Organizace šk. roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019

 

 

Začátek roku 3.9.2018
Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018
Vánoční prázdniny 22.12.-2.1.2019
Zahájení vyučování 3.1.2019
Pololetní prázdniny 1.2.2019
Jarní prázdniny 11.3.-17.3.2019
Velikonoční prázdniny 18.4.2019
Ukončení školního roku 28.6.2019
Hlavní prázdniny 1.7.-30.8.2019
Začátek školního roku 2017/18 2.9.2019