V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní samospráva

Školní samosprávaJiž několik let na naší škole pracuje školní samospráva. Je složená ze zástupců jednotlivých tříd.

 


Cíle žákovské samosprávy:

 • žáci se aktivně podílejí na životě školy
 • učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým)
 • o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy
 • na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat
 • za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali

 

 

 

Pravidla žákovské samosprávy:        

 • žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně
 • žáci 2. – 9. ročníků volí do samosprávy dva zástupce
 • členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení
 • členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídní učitelku
 • zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena
 • pokud je člen samosprávy zastupující třídu nemocný, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce

 

Samospráva se schází každou první středu v měsíci o velké přestávce v knihovně. Dále dle potřeb.

 

 

V letošním roce pracuje v tomto složení:


2. třída – Linda Bočková, Denis Kubis

3. třída – Isabela Václavková, Ema Dudková

4. A –      Jana Návratová, Adam Kozák

4. B –      Sofie Šubrtová, Tobiáš Veselý

5. třída – Tereza Bočková, Daniel Starowicz

6. třída – Tomáš Gsyl, Magdaléna Lipnická

7. třída – Ondřej Herudek, Nikol Pončíková

8. třída – Kateřina Dudková, Tobiáš Martinák

9. třída – Terezie Štěpánová, Ondřej Lipnický