Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/2021

 


 

 

  Ředitelka:  Mgr. Rita Sobková  
  Zástupkyně ředitelky: Mgr. Karin Jarošová  
       
       
       
         Základní škola             Mateřská škola  
Počet žáků: 254 Počet dětí: 93
První stupeň: 127 Horní Hať : 70
Druhý stupeň: 127 Dolní Hať : 23
Počet pedagogických pracovníků: 22 Počet pedagogických pracovníků: 8
Počet správních zaměstnanců: 6 Počet správních zaměstnanců: 3
Výchovný poradce: Mgr. Rita Sobková Učitelka pověřěná vedením MŠ: Irma Domanská
  Mgr. Šárka Badurová    
Školní metodik prevence: Mgr. Monika Dudová    
       
       
         Školní jídelna           Školní družina  
Vedoucí ŠJ:
 Blanka Kotzurová Počet žáků: 75
Kuchařky: 5 Vychovatelky: 3
     
     
Ekonomka: Bc. Pavla Říčná  
Školník: Josef Martiník