V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Plán akcí školy pro děti a rodiče na školní rok 2018/2019

 

 

V tomto školním roce připravujeme předběžně tyto akce:

 

 

 • Třídní schůzky
 • Kulturní akce v mateřské škole - maňásková představení
 • Vánoční besídka
 • V rámci česko-polské spolupráce vystoupení dětí v Tworkowě
 • Maškarní ples v Kulturním domě v Hati
 • Den matek – veřejná vystoupení dětí v Kulturním domě Hať
 • Návštěva 1. třídy za účelem seznámení s prostředím školy
 • Drakiáda
 • Den dětí - oslavy
 • Vystoupení dětí pro seniory
 • Den obce - vystoupení dětí
 • Zájmové aktivity - gymnastika, taneční kroužek
 • Plavání
 • Usměvavé lyžování - leden
 • Vánoční dílny
 • Výlet na konci školního roku
 • Focení dětí
 • Uspávání broučků
 • Vítání jara
 • Loutkové představení
 • Enviromentální výchova - spolupráce se Střední školou lesnickou v Hranicích
 • Rozloučení s předškoláky - Hravá maturita
 • Besedy aj.