V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Organizace mateřské školy (školní rok 2017/2018)

  

 

Mateřská škola horní Hať


telefon: 595 056 130

e-mail: mshat@seznam.cz

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin.

 

1. třída "Květinky" (3-4 leté děti)

 

 

paní učitelky:   Zuzana Kozílková

                       Bc. Janeta Šubrtová   

 

 

 

2. třída "Motýlci" (4-6 leté děti)

 

 

 

paní učitelky:  Bc. Inka Látalová

                              Bc. Pavlína Gebauerová

 

 

 

Provoz mateřské školy v budově ZŠ je od 7:15 do 15:30 hodin.


Děti se schází od 6.30 hod. v 1.třídě MŠ a v 7.15 hod. učitelka děti převede do 4.třídy - budovy ZŠ.

V odpoledních hodinách budou děti převedeny v 15:20 hod. na hlavní budovu MŠ.


 telefon: 597 589 874

 

4. třída "Berušky" (5-6 leté děti)

 

 

vedoucí učitelka:   Irma Domanská

           učitelka:     Ivana Tvrdá 

Mateřská škola dolní Hať

 

telefon: 595 056 128


Provoz mateřské školy je od 6:30 do 15:30.

 

 

3. třída "Sluníčka"  (3-6 leté děti)

 

 

paní učitelky:    Marcela Švecová

                         Anna Hanušová