V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace

 

 

Č.j.: ZSHAT/ 175 /2017

 

Stanovení úplaty za  předškolní vzdělávání  v mateřské škole

 

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019  takto:


 

a) celodenní – úplná -  docházka                                                                              200,- Kč

b) polodenní  - neúplná - docházka (každodenní docházka jen na 4 hodiny nebo na 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku – děti 3-4leté)                                                       130,- Kč

c) docházka 5 dnů v měsíci                                                                                        50,- Kč

d) úplata při přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 9. 2018, v ostatních případech ihned

e) vzdělávání od dovršení 5 let věku se poskytuje bezúplatně

f) stanovená výše úplaty v bodech a)-e) platí i pro cizince             

 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.

                       

 

V Hati   dne 1. 6. 2018

 

 

Mgr. Rita Sobková

     ředitel školy

 

 

MŠ-Planetárium

MŠ-Planetárium

14.11.2017

MŠ - Drakiáda

MŠ - Drakiáda

1.10.2017