V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

 

 

Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace

 Na Chromině 2

747 16 Hať

 

 


 

Telefon:       59 50 56 127

                     59 75 89 127


 

 

Ředitelka školy:          Mgr. Rita Sobková

                                          59 75 89 222

  

 

Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Karin Jarošová

                                            59 75 89 221

 


 

Ekonomka školy:   Bc. Pavla Říčná

                                   59 75 89 220 

 

        

 

E-mail:   zshat@volny.cz

 

 

IČO:   71000011