V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Akce pro den 31.01.2019

Slavnostní ukončení 1.pololetí-předávání výpisů vysvědčení

Vážení rodiče,

 ve čtvrtek 31. ledna 2019 v den pololetního vysvědčení bude výuka ve škole pouze do 9,30 hod z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Provoz ve školní družině bude od 9,30 hod do 16,30 hod.


Žáci 1. -3. ročníku, kteří nechodí do družiny, budou mít možnost 31. 1. 2019 být taky v družině a to od 9,30 do 11,30 hod.

 

Obědy se budou vydávat od 9,45 hod do 12,30 hodin.