V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž školních družin Hlučínska

Dne 13.6.2012  tým borců ze školní družiny ve složení Anetka Tomová 1.tř., Matouš Ochvat 1.tř., Adam Gajdošík 1.tř., Ondřej Šústek 2.tř. a Tomáš Ochvat 2.tř. soutěžil na ZŠ Tyršova Hlučín. Jednalo se o sportovní soutěž školních družin Hlučínska. Naši borci získali krásné 2.místo v 1.kategorii. Blahopřejeme!

Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska
Soutěž školních družin Hlučínska