Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Zájezd do Vídně

Zájezd do Vídně

Zájezd do VídněV neděli 15. prosince se 13 žáků ze  7. a 8. třídy zúčastnilo zájezdu do Vídně.

Tento zájezd zorganizovalo sdružení přátel Německa se sídlem v Hlučíně, které v  rámci podpory výuky němčiny nabídlo volná místa i naší škole. Žáci si tak mohli němčinu vyzkoušet v praxi. S rakouskou průvodkyní jsme si prošli centrum města a dozvěděli jsme se zajímavosti o historii i současnosti Vídně. Po prohlídce města jsme navštívili vánoční trh před vídeňskou radnicí, kde se v mnoha stáncích prodávaly nejrůznější dárky, vánoční ozdoby i místní speciality.  Ve Vídni jsme zažili krásnou předvánoční atmosféru, všem se líbila výzdoba města a večerní osvětlení na trhu i ve všech ulicích města.

                                                                                                                               Mgr. V. Káňová


foto - ve fotogalerii ZŠ