Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

START UP NA POHRANIČÍ

START UP NA POHRANIČÍ

 

V dubnu letošního roku jsme byli vyzváni panem starostou a panem ředitelem, abychom se zapojili do česko – polského projektu START UP NA POHRANIČÍ. Hlavním cílem tohoto projektu bylo seznámit se s možnostmi podnikání v česko-polském pohraničí. Pořadatelé nás postupně seznamovali s podnikateli a jejich nápady, které nás měly zasvětit do světa byznysu. Navštívili jsme některé firmy v okolních českých i polských vesnicích. Mnohdy to byly náročné „výlety“ (kamenolom v Křižanovicích). Námi nejoblíbenější části projektu byly pochutiny, kterými jsme byli obdařeni.


Po těchto pohodových výletech, nastala chvíle, kdy jsme dostali náročný úkol – vymyslet vlastní firmu, předmět podnikání, způsob financování, kolik lidí bychom mohli zaměstnat, předpokládané výnosy apod. Bylo na to velmi málo času. Díky panu řediteli, který nám umožnil celý den pracovat na projektu a paní učitelce Pavlíně Štěpánové, která nám radila a pomáhala, jsme vymysleli a zaslali celkem čtyři projekty. V červnu nastalo poslední setkání, kdy jsme své práce museli prezentovat a obhájit před českými a polskými podnikateli a asi stovkou účastníků. Odjížděli jsme domů s pocitem dobře vykonané práce. Ale na vyhodnocení jsme si museli počkat až do 8.listopadu 2013. Byli jsme velmi mile překvapeni, že dva z našich projektů se umístily a dostaly ocenění. Byl to na druhém místě projekt na poskytování IT služeb žáků Kamila Bančíka a Adama Bunčka a šesté místo získala Bio farma Jakuba  Pustky. Je to skutečně velký mezinárodní úspěch. Jsme rádi za tu poskytnutou zkušenost. Budeme doufat, že někdy v budoucnosti bude možné náš projekt realizovat.

 

Za projekt B@B IT Solutions

 

Kamil Bančík a Adam Bunček

9.tř.


foto ve fotogalerii ZŠ

- Ukončení českopolské spolupráce - projekt Byznys