Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Provoz škol a školských zařízení od 1. 3. 2021

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. 3. 2021Vážení rodiče,

 

vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:


- mateřské školy

- 1. a 2. ročníky základních škol.


Bližší informace obdržíte mailem od učitelek MŠ a  třídních učitelů 1. a 2. tříd.


Obědy jsou všem dětem i žákům automaticky odhlášeny.


 

Od úterý 2. 3. 2021 mohou děti i žáci odebírat obědy do jídlonosičů na základě přihlášení na telefonním čísle 59 50 48 062 nebo mailové adrese jidelna@skolahat.cz. Jídlonosiče donést do 10 hod na určené místo a vyzvednout od 11 do 12 hodin.

 


Sledujte, prosím, webové stránky školy.


Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete na:  www.msmt.cz