Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Karnevalový rej u Květinek

MŠ - Karnevalový rej u Květinek
Dne 5.2. se konal v naší školce karnevalový rej. V ten den do školky nedorazily žádné dětičky ani paní učitelky, za to byla školka plná princezen, superhrdinů, zvířátek a pohádkových bytostí. Ráno proběhlo karnevalové focení, poté jsme si dali svačinku a vyrazili jsme všichni do třídy Květinek, kde byl připravený karnevalový program. Maškarní rej jsme zahájili polonézou, proběhla přehlídka kostýmů a následovaly hry a diskotéka. Děti se vyřádily a poté jsme se vydali do tělocvičny  za kouzelníkem, který čaroval a kouzlil. Naštěstí nám nikoho nezačarovali! Karnevalové dopoledne ve školce si všechny děti užily a domů odcházely s úsměvem na tváři, a malinkatou odměnou.

Tím chceme také všem rodičům poděkovat za spolupráci v tento den.
MŠ - Karnevalový rej u Květinek
MŠ - Karnevalový rej u Květinek
MŠ - Karnevalový rej u Květinek
MŠ - Karnevalový rej u Květinek
MŠ - Karnevalový rej u Květinek
MŠ - Karnevalový rej u Květinek