Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Maškarní ples

MŠ - Maškarní ples

Stalo se již u nás v mateřské škole pěknou tradicí, že každý rok pořádala Unie rodičů ve spolupráci s vedením MŠ MAŠKARNÍ PLES.

 

Letos se, bohužel, z důvodu pandemie dětský ples nekonal. Ale i přes to nebyly děti o tuto zábavu ochuzeny. Paní učitelky připravily maškarní ples v každé své třídě.

 

Naše 4. třída Berušky si užívala karnevalovou zábavu celý týden. V pondělí 1. února si děti vyrobily krásného klauna, v úterý vyzdobily třídu a ve středu již od rána tancovaly, hrály různé soutěže a dokonce losovaly dárečky v tombole. Ve čtvrtek si s klaunem zopakovaly geometrické tvary a v pátek si pro velký úspěch znovu zatančily a zasoutěžily na písně Inky Rabářové Židličkový tanec.

 

Rej masek a veselou zábavu si děti pěkně užily a vy si vše můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ.