Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Přihlášky - vyplníš jen název a adresu střední školy + obor vzdělání - vše najdeš v Atlasu školství


Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 


PLP = povinná lékařská prohlídka. Pouze ti žáci, kteří mají napsáno PLP ano. Je napsáno v Atlasu školství.Vyplněné přihlášky přines do školy ke kontrole. Kdo si neví rady, vyplníme spolu:-). 

Obdržíš  formulář o zdravotní způsobilosti pro daný obor, se kterým jdeš k lékaři (platí se). 


Přihlášky je třeba odeslat do 28. 2. 2021!!!!!


Termíny přijímacích zkoušek:


čtyřleté obory vzdělávání: 

1. termín: 12. duben 2021

2. termín: 13. duben 2021


šestiletá a osmiletá gymnázia: 

1. termín: 14. duben 2021

2. termín: 15. duben 2021

pdf Přihláška ke vzdělávání-studiu na SŠ - vzor (549 kB)