Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Vánoce u Květinek

MŠ - Vánoce u Květinek
Celý adventní čas, děti prožívaly v duchu Vánoc. Zdobily stromeček, pekly perníčky, vyráběly přáníčka pro rodiče, seznámily se s tradicemi, naučily se některé vánoční koledy a básničky. Vánoční dopoledne pro děti probíhalo v přátelské a klidné atmosféře. Čekání na Ježíška si děti zkrátily poslechem příběhu o Ježíškovi,  poslechem vánočních koled, chystáním štědrovečerní večeře, rozkrojily si jablíčko (hledání hvězdičky), házely botou (rodiče mohou být klidní, ani jedné holčičce nesměřovala ke dveřím). Za nadílku děti poděkovaly u stromečku zpěvem vánočních koled a přednesem básní. Následně si děti postupně odbalovaly dárečky a ochutnávaly perníčky, které si vyrobily. Děti si celý den moc užily, popřály si hezké Vánoce a domů si odnesly vyrobené přáníčka.

 
 
 
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek
MŠ - Vánoce u Květinek