Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Podzimní výzva - 4. A

Podzimní výzva - 4. A

Jak již bylo zmíněno distanční výuka probíhá odlišně od prezenční a žákům chybí osobní kontakt a sdělování prožitých zážitků… Sice se každý den vidí na monitoru počítače nebo tabletu, ale jak jistě uznáte není to ono. Děti často přiznávají, že většinu času tráví doma a hrají hry na PC, mobilu atd. A proto žáci 4. třídy obdrželi na začátku podzimních prázdnin “PODZIMNÍ VÝZVU”. Cílem této výzvy bylo “dostat” žáky ven a aspoň na chvíli je “odlepit” od monitoru a užít si sluníčka.

Celá výzva byla dobrovolná a přiznávám, že když jsem viděla “kyselé” obličeje a slyšela  první slova čtvrťáků: “Co? Proč? Musím? Nechodím ven. Je zákaz vycházení.” byla jsem v   rozpacích, zda byla tato “akce” dobrý nápad. Avšak…..

Netrvalo ani dva dny a já obdržela první fotografie a pak další a další…


Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům a také rodičům, že se podzimní výzvy zůčastnili a dle slov žáků také zažili spoustu legrace.


Lucie Paterová


Podzimní výzva - 4. A
Podzimní výzva - 4. A
Podzimní výzva - 4. A
Podzimní výzva - 4. A
Podzimní výzva - 4. A
Podzimní výzva - 4. A
Podzimní výzva - 4. A
Podzimní výzva - 4. A
Podzimní výzva - 4. A