Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Jak se naši žáci učí distančně?

Jak se naši žáci učí distančně?

Vyučování v “době covidové” se významně liší od vyučování, jak ho běžně známe. V některých předmětech se žáci učí “online” s učiteli. Jiné předměty probíhají distančně, tzn. žáci se musí vzdělávat sami na základě podnětů a úkolů zadaných učiteli.


Jednu z podob distanční výuky si vyzkoušeli žáci šesté a sedmé třídy. Sedmáci psali dopis neznámému seniorovi v Domově pod Vinnou horou v Hlučíně. Napsali povzbudivá slova, nakreslili krásné obrázky a nezapomněli připsat i svou adresu. Nyní se budou těšit na případnou odpověď neznámé babičky či dědečka.


Šesťáci si vyzkoušeli použít získané informace z vyučování v praxi. Za úkol měli uvařit nejoblíbenější polévku a napsat recept a postup práce. Také se zdokonalili v pekařských dovednostech. Upekli podle rodinného receptu štrúdl. I přesto, že byl tento úkol dobrovolný, zapojila se většina žáků (paní učitelka nestíhala ani odpovídat na e-maily s fotkami štrúdlů). Žáci jsou velice šikovní a děkuji rodičům, že umožnili svým dětem praktickou výuku, která určitě vyžadovala spoustu trpělivosti.

Jak se naši žáci učí distančně?
Jak se naši žáci učí distančně?
Jak se naši žáci učí distančně?
Jak se naši žáci učí distančně?
Jak se naši žáci učí distančně?
Jak se naši žáci učí distančně?
Jak se naši žáci učí distančně?