Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

ŠD - září, říjen

ŠD - září, říjen

Několik týdnů již uběhlo od začátku nového školního roku, a tak jsme zde s informacemi, o činnostech naší školní družiny. V prvních týdnech školy jsme si na sebe vzájemně zvykali, na naše nové prvňáčky a oni na nás, seznamovali se s novými kamarády a novým prostředím. V naší školní družině jsme společně dali hlavy dohromady a vymysleli strom pravidel, které děti mají dodržovat ve školní družině. Začátek měsíce září se nesl především v duchu seznamovacích her, pohybových i relaxačních (ostrov, tleskaná, sochy, tichá pošta, Kuba řekl, a jiné). Děti si kreslily svého kamaráda ze třídy, kterého následně dle popisu kresby měly hádat. V kruhu jsme si s dětmi také vyprávěli o zážitcích z prázdnin, které pak děti ztvárnily ve formě kreativního fotoaparátu z papíru, který zaznamenal zážitky dětí z prázdnin.


V září bylo počasí převážně pěkné, a tak přálo pohybovým hrám a aktivitám na školním víceúčelovém hřišti. Na hřišti se dětem líbilo, protože mohly hrát závodivé hry jako třeba fotbal, šplhání, tvoření z písku, kreslení křídami, skákání přes švihadlo a hraní soutěživých her, které si pro ně připravily paní vychovatelky. Tyto aktivity byly zaměřené na pohybové dovednosti, ale také na spolupráci a komunikaci při daných soutěžích. Pár týdnů uteklo a nastal podzimní čas, který jsme s dětmi zahájili výrobou vlaštovek (z papírů, z obtiskování brambor a omalovánek) a závodů s nimi a tím, jsme se rozloučili tak s létem. Následně jsme se s dětmi inspirovali podzimními barvami a začali jsme vyrábět draky, deštníky, listy, ježky a také plodiny, které se sklízí na podzim. Tvořila se jablíčka a hrušky, vyrobené z krepového papíru nebo z obtiskování alobalu. Děti si osvojily několik výtvarných technik a své práce mají vystavené na nástěnkách školní družiny.


foto: https://photos.app.goo.gl/rx5x455wgVA4Cuhx9