Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Návštěva u kamaráda

MŠ - Návštěva u kamaráda
Ve středu 23.9. se děti ze 4.třídy Berušky vydaly na návstěvu svého kamaráda Jakuba. Má totiž doma něco, co se jen tak nevidí.
Cestou jsme pozorovali okolí, obdivovali krásně vzrostlé, mohutné stromy... A u Kuby jsme se dočkali toho slíbeného překvapení. Tatínek chová PŠTROSY a nyní mají dvě malé dětičky - pštrosátka. Jsou opravdu roztomilá.
Kubova maminka nám vysvětlila, jak se takoví pštrosi chovají a co všechno potřebují ke svému životu. Kromě pštrosů mají ještě poštovní holuby. Každý si mohl jednoho holuba podržet v ruce a pak ho vypustit. Byl to SUPER ZÁŽITEK.
Na závěr návstěvy si děti ještě pochutnaly na malé svačince, a pak šup - zpátky do školky.
Celé Jakubově rodině moc děkujeme a přejeme hodně štěstí v chovu pštrosů i holubů.
MŠ - Návštěva u kamaráda
MŠ - Návštěva u kamaráda
MŠ - Návštěva u kamaráda
MŠ - Návštěva u kamaráda