Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ-projektový den na téma Včely

MŠ-projektový den na téma Včely

PROJEKTOVÝ DEN - VČELKA V MOTÝLKOVÉ TŘÍDĚ


Ve středu 23.9. jsme měli možnost, v rámci projektového dne, seznámit se s životem včel, jejich celoživotním úkolem a jejich produkty. Hravou a zábavnou formou, si deti osvojily základní poznatky o životě v úlu, proměnily se na pracovité včelky (od výroby plástve, sbírání pylů, až po krmení larviček). Vyčarovaly si společně včelí výrobky a mohly si vyzkoušet práci včelaře. V tomto projektu děti využily všechny své smysly. Na závěr, byla pro děti připravena sladká odměna, v podobě ochutnávky medu. 

PROJEKTOVÝ DEN - VČELKA U BERUŠEK

 

Než k nám paní učitelka z Hlučínského muzea přijela, hodně jsme se o včeličkách povídali, pozorovali je na louce, naučili se píseň Včelka, z barevného papíru jsme si vytvořili úl i přilepili k němu papírové včelky. A ve středu 16.9. jsme se dočkali - paní učitelka přivezla i opravdový úl a hodně dalších věcí potřebných při práci s včelami. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ze života včel, zahráli si různé hry např. Na sběr pylu... Tento projektový den se moc povedl a děti byly nadšené.
FOTO: 

Motýlková třída: https://photos.app.goo.gl/EtNcEuaXCLipuXTT9
 
třída Berušek: http://leteckaposta.cz/…578


ostatní třídy: viz FOTOGALERIE MŠ