Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ

Schůzka pro rodiče, kteří v květnu 2020 podali žádost o umístění svého dítěte do mateřské školy.Srdečně zveme rodiče na INFORMATIVNÍ SCHŮZKU


která se koná pondělí 24. 8. 2020 v 10.00 hodin na zahradě MŠ,Na Chromině 2, Hať.Jelikož zápis probíhal bez dětí, bylo by vhodné se dostavit se svým dítětem, aby se mohlo seznámit s prostředím školky. Během schůzky budou Vaše děti hlídat učitelky. Poté si můžete prohlédnout interiér mateřské školy.


V případě nepříznivého počasí se schůzka uskuteční v tělocvičně mateřské školy.


Doporučujeme vzít s sebou 600 Kč k zaplacení zálohy na stravování.

 

 

                                                                                                    Irma Domanská, vedoucí učitelka MŠ