Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Vycházející žáci 2019/2020

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 26 žáků – 8 chlapců a 18 děvčat.

 

Na střední školy ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 19 žáků a 7 žáků bylo přijato na tříleté učební obory ukončené výučním listem.

Na střední školy zřizovanými krajskými úřady se konaly přijímací zkoušky. V tomto roce bylo pouze jedno kolo.

Na střední odborná učiliště byli žáci převážně přijímáni podle prospěchu ze základní školy.

 


Po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek přestoupili 3 žáci sedmých ročníků na šestileté gymnázium a 1 žákyně páté třídy na osmileté gymnázium.

 


Umístění žáků 9. tříd

 


ŠKOLA


OBOR


POČET ŽÁKŮ


Biskupské gymnázium v Ostravě

Gymnázium

       2

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.

Gymnázium

       2

Gymnázium J. Kainara, Hlučín, p. o.

Gymnázium

       2

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba, p. o.

Gymnázium

       1

Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba, p. o.

Gymnázium

       1

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o.

Gymnázium

       1

IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.

Zdravotnické lyceum

       1

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

       1

Střední zdravotnická škola Opava, p. o.  

Praktická sestra

       1

Střední odborná škola Hranice

Bezpečnost a právo

       1

Obchodní akademie, Ostrava – Poruba, p. o.

Účetnictví a daně

       1

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, p. o. Zengrova

Strojírenství – automobilová technika

       1

Mechanik seřizovač – mechatronik

       1

 

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně, p. o.

Mechanik elektrotechnik

       2

Elektrikář

       1

Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, p. o.

Autotronik

       1

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o.

Aranžér

       1

Kadeřník

       1

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice

Kadeřník

       1

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava – Zábřeh, p. o.

Instalatér

       1

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.

Farmář – zemědělec

       1

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, p. o.

Pečovatelské služby

       1